VÄRMEBRYGGA

SM-9568

VÄRMEBRYGGA

NYHET!

Värmebrygga med  infraröda lampor tillverkade i rostfritt stål och med hostskydd i plexiglas. Finns med enbart övervärme samt med både över- och undervärme. GN-måttanpassade. Värmelampor á 250W.

SM-9568
SM-9568T

Värmebrygga med 2 infraröda lampor lämpliga för varmhållning av mat.

varmebrygga273906