VÄRMEBRYGGA

SM-9568T

VÄRMEBRYGGA

NYHET!

Värmebrygga med  infraröda lampor tillverkade i rostfritt stål och med hostskydd i plexiglas. Finns med enbart övervärme samt med både över- och undervärme. GN-måttanpassade. Värmelampor á 250W.

SM-9568
SM-9568T