CIRCULATOR

SOFT COOKER_SOFTCOOKER Y09_CE

CIRCULATOR

Circulator med temperaturkontroll för tillagning i exakt temperatur.
Display med arbetstemperatur. 5 program. Cirkulationspump för bästa
blandning. Temperatursensor för att förebygga överbelastning/överhettning,
Bekvämt handtag underlättar hantering. Arbetstemperatur 40 – 115˚c.

SOFT COOKER_SOFTCOOKER Y09_CE