Prislista

HÄR NEDAN KAN DU LADDA NER VÅR AKTUELLA BRUTTOPRISLISTA.

  NY BRUTTOPRISLISTA gällande fr.o.m 2024-04-01

Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga kraftig, ofurutsedda prishöjningar från leverantörer, råvaruprishöjningar, fraktprishöjningar samt valutaförändringar.
VIKTIG INFORMATION ANG. FRAKTTILLÄGG PÅ VISP- OCH BLANDNINGSMASKINER:
Vi är tyvärr fortsatt allvarligt påverkats av den rådande globala fraktsituationen gällande sjöfrakter. Detta innefattar brist på containrar, brist på plats på fartyg, på fartygspersonal och  det faktum att sjöfraktpriser fortsättningsvis ligger 10-12 ggr högre än normalt.  Eftersom vi inte klarar att ta fraktfördyringen helt själva har vi kalkylerat fram ett frakttillägg proportionellt på varje maskin som kommer. Dessa tillägg kommer att tillämpas tills vidare på innestående, ej levererade ordrar, samt på framtida ordrar, både för våra Svenska kunder och våra exportkunder. LÄNK TILL FRAKTTILLÄGGEN.
 

PRISER KYL- OCH FRYSRUM: vänligen begär offert.