Om Smaky

SMAKY AB SWEDEN est. 1972.

SMAKY AB startades 1972. Från att ha startat i liten skala är SMAKY AB idag ett etablerat och välkänt företag med återförsäljare och service över hela landet:

Verksamheten bygger på agenturer av ett antal noga utvalda varumärken inom restaurang, fastfood, café och butik.

Försäljning sker via återförsäljare.

SMAKY AB har idag utställning, försäljningskontor och lager i Huddinge utanför Stockholm.

Adress:
Box 2046, 141 02 Huddinge

Besöksadress:
Regulatorvägen 21, 141 49 Huddinge

Telefon: 08-657 94 90

e-mail: info@smaky.se
web: http://www.smaky.se/