GLASSMASKIN

GlassmaskinNY274231

GLASSMASKIN

Glassmaskin, bänkmodell,  tillverkar upp till 1,5 liter per sats på ca 30 min.

Behöver EJ kylskåpskalla ingredineser.  Utrustad med luftkyld kompressor.